Askeri Hukuk

ASKERİ HUKUK

Ceza Hukuku Nedir?

Ceza Hukuku, kanunda suç olarak nitelendirilen, kişiye ve topluma zararlı olan davranışlara karşı bozulan düzeni, ceza ve güvenlik tedbiri gibi yaptırımlarla eski haline getirmeyi amaçlayan kurallar sistemidir. Temel amacı cezalandırmak değil, suç işleyen kişiyi ıslah ederek topluma kazandırmaktır.

Ceza Hukuku genel ve özel hükümler olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Buna ek olarak Ceza Muhakemesi Hukuku da Ceza Hukukunun ayrılmaz bir parçası olarak işlev sağlamaktadır. Genel hükümlerde tüm suçlar için geçerli olan hususlar ele alınırken özel kısımda her bir suç için geçerli olan unsurlar tek tek belirlenerek incelenir. Ceza Muhakemesi Hukuku ise Ceza Hukukunun ayrılmaz bir parçası olup ilgili suç ile ilgili soruşturma, delillerin toplanması ve yargılama süreci gibi hususları incelemektedir.

Ceza Hukukuna göre tüm suç tipleri yalnızca Türk Ceza Kanununda yer almamaktadır. Bazı meslek grupları için özel olarak Ceza Kanunu düzenlenmiştir. Bunun sebebi ise kamu düzenini ve sükuneti sağlamaktır. Zira ilgili kanun belirli statüdeki kişiler için geçerlidir. Bunlardan biri ise Askeri Ceza Kanunudur.

Ceza Hukuku Askeri Ceza Kanununa göre daha genel bir kanun olup Askeri Ceza Kanununu tamamlar niteliktedir. Askeri Ceza Kanununda düzenlenen bazı suç tiplerinin maddi ve manevi unsurları kanunda ayrıntılı şekilde yer almadığından Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri incelenir. Örneğin, tehdit suçu Askeri Ceza Kanununda belirtilmiş ancak unsurları düzenlenmemiştir. Buna göre Türk Ceza Kanununda belirtilen tehdit suçunun unsurlarına bakmak gerekir.

Askeri Ceza Hukuku Nedir?

Askeri Ceza Hukuku, askerlik statüsünde görevini icra eden kamu personelleri için geçerli olan hukuki daldır. İfade ettiğimiz gibi belirli statüdeki kişiler ya da durumlar için özel kanunlar öngörülmüştür. Askeri Ceza Kanununun da belirttiği statü Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde askeri personel olarak görev icra etmektir.

Askeri Ceza Hukukunun başlıca kaynağı 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunudur. Bu kanuna göre askeri personele yalnızca askerlik mesleğinden dolayı işlediği suçlara ilişkin bir yaptırım uygulanır. Askerlik mesleği ile ilgisi olmayan bir durumda suç işleyen bir askeri personel, Türk Ceza Hukukuna göre cezalandırılacaktır.

Askerî şahıslar; Mareşalden asteğmene kadar subaylar, astsubaylar, Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşunda çalışan sivil personel, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, erbaş ve erler ile askerî öğrencilerdir.

Askeri Ceza Avukatı

Ceza Hukuku temel hak ve özgürlüklerin büyük önem arz ettiği bir alandır. Uygulanan yaptırım, birey özgürlüğüne doğrudan müdahale etmekte olduğundan hakkında işlem bulunan kişi ya da yakınlarının bu konuda uzman birine danışmasını gerektirecektir.

Avukat, mahkemeler başta olmak üzere tüm devlet kurumları ve tahkimler karşısında müvekkilinin haklarını savunmakla yükümlüdür. Kişi suçla itham edildiğinde, bu suç iddiasını bertaraf etmek amacıyla da avukatlar devreye girer. Avukatlık mesleğini icra eden kişinin alanında uzmanlaşmış olması, yaptığı işi hakkaniyete daha uygun hale getirecektir.

Askeri Ceza Mahkemeleri

Bir askeri personelin işlediği suçtan dolayı yargılaması Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemelerinde yapılır. 2017 Anayasa Değişikliği ile Askeri Mahkemeler kapatılarak bu mahkemelerin görevleri ilgili Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemelerine devredilmiştir.