Miras Hukuku

    Vasiyetname sözleşmelerinin hazırlanması, miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti sunulması, veraset ilamı (mirasçılık belgesi), terekenin tespiti davası,  ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davası, vasiyetnamenin iptali davası, tenkis davası, denkleştirme davası, mirastan mal kaçırma davaları, mirasın reddi ve mirasçılıktan çıkarma işlemleri, muris muvazaası davaları miras sebebiyle istihkak davası, çekişmesiz yargı işlerinden doğan miras davaları, protokollerin hazırlanması konularında hizmet verilmektedir.