Ticari Şirketler Hukuku

  Şirketlere hukuki konularda dava, danışmanlık  önleyici hukuk gibi avukatlık hizmeti verilmesi, Şirketlerin taraf olduğu veya olacağı sözleşmelerin incelenmesi, hazırlanması, revize edilmesi, şirket kuruluş işlemleri, yönetim kurulu kararlarının hazırlanması, genel kurul hazırlıkları, şirketin sermaye arttırım ve azaltım işlemleri, şirket tür değiştirme işlemleri, genel kurul kararlarının iptali davaları, yönetim kurulu üyelerine karşı sorumluluk davaları konusunda gerekli işlemler yapılır.