İdare Ve Vergi Hukuku

    Hukuka aykırı idari işlemlerin iptali için gerektiğinde ilgili davaların açılması ve davaların takibi; idari işlem ve eylemlerden doğan her türlü zararların giderilmesi için tam yargı davalarının açılması ve takibi, idari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü, vergi idareleri ve mükellef arasında meydana gelen vergi uyuşmazlıklarının güncellenen mevzuatlar ışığında; dava öncesi uzlaşma sürecinin yürütülmesi, dava yoluna başvurulması gereken hallerde davaların açılması, takibinin sağlanması, vergi cezalarının iptali işlemleri ve düzeltme talepleri konusunda çalışmalar yapılır.