Gayrimenkul Ve Kira Hukuku

     Gayrimenkul projelerinin hukuki altyapısının oluşturulması, devir sözleşmelerinin hazırlanması, alışveriş merkezleri, site ve benzeri toplu konut projelerine ilişkin hukuki alt yapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kira sözleşmelerinin hazırlanması, kira sözleşmelerinden kaynaklanan kira tespiti ve tahliye davaları, gayrimenkulün ayıplı ve eksik inşasından kaynaklı davalar, taşkın yapılara ilişkin davaların takibi,  tapu iptali ve tescili, müteahhide karşı açılacak tazminat davaları, gayrimenkul satış vaadine dayalı tapu tescil davası, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan davalar, eser sözleşmesinden doğan davalar, zamanaşımına dayalı tapu tescil davası, taşınmazın haksız işgali nedeniyle ecrimisildavası, ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davası, istihkak (eşyayı geri alma) davası, el atmanın önlenmesi (müdahalenin meni) davası, hak sahipliğinin tespiti davası, zilyetlik davaları, düzeltim (kayıt tashihi) davası, geçit(yol) hakkının tesisi davası, geç teslim nedeniyle kira alacağı davası, ayıplı ifa nedeniyle tazminat davası, aile hukukundan doğan gayrimenkul hukuku davaları, idare hukukundan doğan gayrimenkul hukuku davaları, tüketici hukukundan doğan gayrimenkul hukuku davaları, kat mülkiyeti kanunundan doğan gayrimenkul hukuku davaları, icra ve iflas hukukundan doğan gayrimenkul hukuku davaları, taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi davalarında hizmet verilmektedir.

  • Kira bedelinin tespiti veya uyarlanması,
  • Kira sözleşmesi ve tahliye taahhüdünün hazırlanması,
  • Kiralananın tahliyesi,
  • Kira sözleşmesinin feshi,
  • Kira sözleşmesinden doğan edimlerin ifası kaynaklı uyuşmazlıklar,
  • Ödenmemiş kira bedelleri nedeniyle sözleşmesinin feshi,
  • Kira sözleşmesinin sona ermesi durumunda kiracının olağan kullanımı nedeniyle tazminat,
  • Kiralananın kötü kullanımından doğan zararların tazmini,
  • Kira sözleşmesinin süresinin sona ermesi durumunda tahliye,
  • Yazılı tahliye taahhütnamesine dayalı olarak tahliye konularında hizmet verilmektedir.